2016-01-21

Kommunrevisorer slår larm om förnyelsetakt

Allt fler revisionsrapporter innehåller tydliga uppmaningar till VA-tjänstemän och politiker att börja planera för en förnyelsetakt som motsvarar det verkliga behovet.

Revisorerna pekar på att eftersläpande ledningsförnyelse och uppdämt förnyelsebehov innebär en stor ekonomisk risk. Man rekommenderar kommunerna att styra om inriktningen på VA-kontorens verksamhet – från att fokusera på akut avhjälpande av driftstörningar till planerat, förebyggande underhåll.