2020-02-06

STIC 2019

I skrivande stund har förnyat ramavtal mellan Svatek och flertalet av Stockholms kranskommuner precis vunnit laga kraft.  Ramavtalet gäller renovering av tryckledningar med både formpassade rör och sliplining.  Vi är både glada och stolta över att få fortsätta samarbeta med er.