2020-09-18

Hästhagen, Nacka

I veckan publicerade SSTT en artikel gällande ett av Svateks projekt åt NVOA. Detta är ett principiellt intressant projekt, både ur aspekten att använda formpassade rör för samtliga nyttigheter samt med avseende på den servistäthet som råder i ett villaområde i Nacka Kommun. Om du vill veta mer om hur detta projekt genomfördes och förutsättningarna runtomkring, klicka här.