2018-01-31

Film med renovering av tryckspilledning

I denna film är vi på plats i Simrishamn och renoverar en tryckspilledning, hösten 2017.