2015-03-15

Därför valde ABB U-Liner

ABB i Ludvika anses som världens centrum för kraftöverföring. Många moment i tillverkningen kräver kylning, och därför har företaget ett eget vattensystem som utnyttjar sjövatten.

Man är också ansluten till Ludvikas kommunala vattenledningsnät. Detta ”stadsvatten” används i kök, toaletter, duschar osv, och även som reservsystem när sjövattnet inte räcker till.

I samband med en stor maskininstallation upptäckte man läckor på sjövattensystemet. En sträcka på drygt 100 meter var i dåligt skick och borde bytas. Läckorna gjorde att man tvingades förbruka stora kvantiteter kostsamt stadsvatten, så det handlade också om pengar. Problemet var att ledningen låg djupt i marken, under en av fabriksbyggnaderna, och endast var tillgänglig via brunnar.

Metoden formpassade rör uppfyllde både funktionskraven och miljökriterierna i SundaHus. Man byggde provisoriska vattenledningar i egen regi och gav Scandinavia VA-Teknik relininguppdraget.

Trots att det var inomhus och trångt så gick projektet som planerat.