Drift och underhåll

Framtiden är också ditt ansvar. Om tio, tjugo eller trettio år kommer du kanske att behöva göra en insats på en renoverad ledning. Då är det viktigt att din organisation har den kunskapen som krävs. Det är en lätt match för en driven rörläggare att göra nya anslutningar på U-Liner, men för att råda bot på eventuell osäkerhet erbjuder vi ett utbildningspaket för våra kunder. Är du nyfiken? Ladda ner våra driftinstruktioner här.

Vill du att vi ska arrangera en utbildning för er? Slå en signal så bokar vi en tid som passar.

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Vad andra säger om oss

”Under flera år har vi anlitat Scandinavia VA-Teknik för renovering och infodring av vattenledningar. De har kunnig och engagerad personal som gör att samarbetet fungerar bra både med oss som beställare och med den allmänhet som är berörd av arbetet. Vi får en bra slutprodukt som också är utförligt dokumenterad."

Gunnar Possebo, Stockholm Vatten