Längder och dimensioner

En viktig parameter vid projektering är hur de enskilda installationerna kan fördelas för att utnyttja utrymmesbehov, installerbar längd, befintliga armaturer mm. så effektivt som möjligt.

Vi kan renovera alla dimensioner mellan 90 mm och 500 mm. Finns inte dimensionen nedan kan den fås på förfrågan.

U-Liner®

För självfallsledningar (SN4)

DNMax installationslängd (m)Di efter installation (mm)
150616138
200520183
225325207
250390229
300230276
350180323
375170347
400155369

 

För tryckledningar (PE 100 SDR 17)

DNMax installationslängd (m)Di efter installation (mm)
100113087
150840131
200395175
225335198
250300219
300225264
350142307
400111351

 

Primus Line®

DNMax installationslängd (m)Di efter installation (mm)Drifttryck (bar)
150>200011855
200>200016939
250>200022330
300>200026926
400>200033920
500>200044615

 

 

 

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Vad andra säger om oss

"Vi försöker alltid använda schaktfri teknik i första hand och vet att schaktfritt blir billigare så snart det krävs någon form av återställning, t ex asfalt eller stensättning."

Torbjörn Rogstedt, Nyköping Vatten