Världens viktigaste livsmedel kräver hygien utöver det vanliga

Minsta risk att skadliga bakterier och mikroorganismer finns kvar i en renoverad vattenledning måste elimineras. Därför innehåller vår renoveringsteknik för vattenledningar flera unika moment. Så här ser processen ut:

  1. Noggrann kamerainspektion av ledningen. Resultatet dokumenteras.
  2. Rengöring – olika metoder för olika ledningar.
  3. Indragning av certifierat, livsmedelsgodkänt rör av polyeten med extremt slät insida som säkrar ett högt flöde och hindrar mikroorganismer att fastna. Långa, skarvfria rörlängder, som minskar risken för bakterietillväxt, används.
  4. Det nya röret behandlas med ånga under tryck för att steriliseras, återfå sin runda form och fylla ut det befintliga röret perfekt.
  5. Skarvning med elektromuffar som ger slät och hygienisk insida.
  6. All personal som arbetar med renovering av vattenledningar är utbildad i livsmedelshygien. Arbetsledarna har minst 15 års erfarenhet.
  7. Hygienutrustning finns i alla fordon.
  8. Efter installationen görs en bakteriologisk analys som dokumenteras i ett speciellt hygienprotokoll.

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Vad andra säger om oss

”Under flera år har vi anlitat Scandinavia VA-Teknik för renovering och infodring av vattenledningar. De har kunnig och engagerad personal som gör att samarbetet fungerar bra både med oss som beställare och med den allmänhet som är berörd av arbetet. Vi får en bra slutprodukt som också är utförligt dokumenterad."

Gunnar Possebo, Stockholm Vatten