Fördelar med schaktfritt

Allt fler ledningsägare inser fördelarna med schaktfri teknik, inte minst vid ledningsrenovering. Traditionell schaktning blir bara dyrare.

Mest handlar det om kringkostnader för avstängning av gator, trafikanordningar, transport och deponering av schaktmassor, material för återfyllnad samt återställning av ytskikt som asfalt, stensättningar och planteringar. Ligger ledningen djupt kan kostsam spontning tillkomma.

Det säger sig självt att det blir billigare att förse den befintliga ledningen med ett nytt rör som är formpassat exakt efter den gamla ledningens innedimension. Och som dessutom är minst lika hållbar som en helt ny ledning och även klarar större flöde. Våra metoder fungerar även när den befintliga ledningen är i mycket dåligt skick.

Schaktfri ledningsrenovering kräver mycket blygsamma ingrepp i gator och vägar, vilket betyder att trafiken kan flyta på som vanligt. D.v.s inga köer, inga stillastående fordon och inga onödiga utsläpp. Och du slipper insändare i lokalpressen.

De största miljövinsterna med schaktfri teknik i jämförelse med schaktning uppstår dock genom att behovet av grävmaskiner och lastbilar så gott som helt elimineras. Vilket i sin tur gör att de miljöskadliga utsläppen nästan helt försvinner.

 

Så fungerar schaktfri ledningsrenovering

Istället för att gräva fram och byta ut en gammal ledning, vilket är kostsamt och stör både trafik och närboende, så arbetar man under markytan, ofta från de nedstigningsbrunnar som finns i alla ledningsnät.

Kommer ledningens kapacitet att vara tillräcklig även i framtiden så monterar man ett nytt rör inuti den befintliga ledningen. Kika i menyn till vänster om du vill bekanta dig med de olika metoder som Scandinavia VA-Teknik erbjuder. Måste ledningens kapacitet öka, så ersätter man den befintliga ledningen med en ny. Den kan antingen placeras på samma plats som den befintliga, eller få en annan sträckning. Tekniker som då kan användas är bl.a rörspräckning eller styrd borrning.

 

Ledningsrenovering från A till Ö.

Livet blir lättare när du samarbetar med Scandinavia VA-Teknik. Inte nog med att vi ger dina ledningar nytt och långt liv – vi hjälper dig också med de viktiga delar i processen som ligger före och efter själva installationen. Det handlar t ex om långsiktig planering av ledningsförnyelsen, projektering i smått och stort, prioritering, provning och dokumentation av den renoverade ledningssträckan samt utbildning av driftpersonalen. Välj vad du vill veta mer om i menyn till vänster.

Tips för dig som projekterar.

Vad är viktigt att tänka på när jag projekterar för schaktfri teknik?

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Ett komplicerat problem, en enkel lösning

Läs om hur Primus Line löste problemen med en läckande vattenledning i Slottsbron.

Vad andra säger om oss

”Vi har ett mångårigt samarbete, vilket ju är ett bevis på vår uppskattning. Det är alltid snabba beslutsvägar, pålitliga leveranser och ett flexibelt arbetssätt. Vi är mycket nöjda."

Anders Lindh, Nacka Kommun