Relining av sprinklersystem med U-Liner

Projektnamn:Relining av sprinklersystem med U-Liner
Beställare:Nexans IKO Sweden AB
Längd:600 m
Dimension:250 mm
Material:Gjutjärn
Metod:U-Liner PE 100 SDR 17

Sprinklerledningarna på Nexans kabelfabrik i Grimsås var kraftigt rostangripna. Nexans kände till att man kan förnya avloppsrör genom relining och började därför undersöka vilka möjligheter det fanns att använda metoden även på trycksatta ledningar. Det visade sig att Scandinavia VA-Teknik var det enda företaget på marknaden vars reliningmetod godkändes av Nexans försäkringsbolags höga krav.

Innan arbetet kunde påbörjas gjordes grundliga kontroller och beräkningar, allt för att säkerställa att den föreslagna reliningsmetoden skulle leda till ett lyckat, och av industriförsäkringsbolaget FM Global, godkänt resultat.

Relining med U-Liner ökar den hydrauliska kapaciteten

Eftersom U-Linermetoden innebär att det "nya" rörets innerdiameter skulle komma att minska något jämfört med det ursprungliga ställdes bl.a krav på en hydraulisk beräkning för att säkerställa att ledningen skulle komma att leverera tillräckligt flöde till befintliga sprinkleruttag och brandposter. Dessa beräkningar visade emellertid att flödeskapaciteten faktiskt ökade något genom en infodring av ledningsnätet med U-Liner. Detta trots att metoden innebär en minskning av diametern med ca 15 %. Anledningen till detta är att friktionen i polyetenrör (k-värdet) är så pass mycket mindre än i gjutjärnsrör.

I två etapper har ca 600 meter av den totalt drygt en kilometer långa ringledningen förnyats. Eftersom sprinkleranläggningen provkörs regelbundet har man med flödesmätning också kunnat verifiera den hydrauliska beräkningen så att den utlovade flödeskapaciteten har uppnåtts. Det var givetvis en förutsättning för att etapp 2 skulle kunna gå igång. Viktigt att poängtera är också att den interna verksamheten på Nexans inte påverkades nämnvärt under arbetena.

« Tillbaka

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Tips för dig som projekterar.

Vad är viktigt att tänka på när jag projekterar för schaktfri teknik?

Ett komplicerat problem, en enkel lösning

Läs om hur Primus Line löste problemen med en läckande vattenledning i Slottsbron.

Vad andra säger om oss

”Tiden är viktig, framför allt när vattenledningar ska relinas. Scandinavia VA-Teknik förstår hur det fungerar och kan ofta komma med kort varsel.”

Jens Olsén, Lessebo kommun