Projekt & referenser

Här kan du läsa om några av de spännande projekt vi har utfört runt om i landet. Vi fyller på med nya projekt efter hand. 

Relining över Slottsbrosundet

Infodring med Primus Line i vattenledning upphängd i Slottsbron.
Läs mer »

Schaktfritt i Helsingborg

Snabb och effektiv förnyelse av vattenledningar i en starkt trafikerad genomfartsled.
Läs mer »

Schaktfri renovering av vattenledningar under E4:an

Infodring med U-Liner i 2 st parallella vattenledningar DN 400
Läs mer »

Tidspress mellan truckar och containerfartyg

Vattenledning i Skandiahamnen förnyas på mindre än 24 timmar.
Läs mer »

Relining av sprinklersystem med U-Liner

Den enda reliningsmetoden som godkändes av Nexans försäkringsbolags höga krav.
Läs mer »

Förnyelse av 1800-tals ledningar i hjärtat av Stockholm

En vattenledning från slutet av 1800-talet samt en intilliggande parallell ledning var i behov av att förnyas p.g.a återkommande vattenläckor samt för att kunna bibehålla en leveranssäkerhet till fastigheterna i området.
Läs mer »

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Tips för dig som projekterar.

Vad är viktigt att tänka på när jag projekterar för schaktfri teknik?

Ett komplicerat problem, en enkel lösning

Läs om hur Primus Line löste problemen med en läckande vattenledning i Slottsbron.

Vad andra säger om oss

"Vi försöker alltid använda schaktfri teknik i första hand och vet att schaktfritt blir billigare så snart det krävs någon form av återställning, t ex asfalt eller stensättning."

Torbjörn Rogstedt, Nyköping Vatten