Sex bra skäl att välja Scandinavia VA-Teknik

Det finns gott om leverantörer av relining, och som nätägare kan det vara svårt att avgöra vilken som bäst motsvarar ditt behov. Här är några ord på vägen:

 1. Erfarenhet
  Vi har arbetat med ledningsrenovering i snart 20 år och använt alla metoder som finns på marknaden. Den handgripliga erfarenheten är skälet till att vi numera endast arbetar med två utvalda metoder, som tillsammans klarar merparten av alla renoveringsprojekt inom VA.

 2. Miljö
  Båda våra metoder är schaktfria, vilket innebär ett minimum av störningar för trafik och närboende, begränsat behov av schaktning och transport samt små utsläpp. Gott miljösamvete får du på köpet.

 3. Livslängd
  När du renoverat en ledning med någon av våra metoder har ledningen samma kvalitet, kapacitet och livslängd som en helt ny. Glöm bort ledningen – den kommer att hålla i minst 100 år!

 4. Helhetstänkande
  Redan när du planerar framtida renoveringsjobb kan vi hjälpa till med goda råd om prioriteringen. Smart planering och samordning gör att du får mer renovering utan att det kostar extra. Och du slipper budgetproblem.

 5. Smidighet
  Det är lätt att göra affär med oss. Skriver du ramavtal så klarar vi av prisdiskussionerna i förväg, och sedan kan du avropa jobb utan väntetid och utan knölig upphandling. Kan det vara enklare?

 6. Ansvar
  Vi är noga med att varje projekt vi genomför uppfyller alla krav som ställs, t ex att en renoverad vattenledning är hygienisk och helt fri från bakterier. Vi lämnar en komplett dokumentation och tar även ansvar för att din driftspersonal har de kunskaper som behövs.

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Tips för dig som projekterar.

Vad är viktigt att tänka på när jag projekterar för schaktfri teknik?

Relining är bättre för miljön.

Återutnyttjande av befintlig infrastruktur och investerat kapital är nyckeln till ett hållbart samhälle.

Vad andra säger om oss

”Miljöaspekten är viktig för oss. Därför väljer vi schaktfri teknik när det går eftersom utsläppen blir mindre. Vi samarbetar gärna med Scandinavia VA-Teknik; då vet vi att allt flyter på. Vi är mycket nöjda med deras arbete.”

Tomas Lindberg, Skövde kommun