Därför valde ABB U-Liner

2015-03-15

ABB i Ludvika anses som världens centrum för kraftöverföring. Många moment i tillverkningen kräver kylning, och därför har företaget ett eget vattensystem som utnyttjar sjövatten.

Man är också ansluten till Ludvikas kommunala vattenledningsnät. Detta ”stadsvatten” används i kök, toaletter, duschar osv, och även som reservsystem när sjövattnet inte räcker till.

I samband med en stor maskininstallation upptäckte man läckor på sjövattensystemet. En sträcka på drygt 100 meter var i dåligt skick och borde bytas. Läckorna gjorde att man tvingades förbruka stora kvantiteter kostsamt stadsvatten, så det handlade också om pengar. Problemet var att ledningen låg djupt i marken, under en av fabriksbyggnaderna, och endast var tillgänglig via brunnar.

Metoden formpassade rör uppfyllde både funktionskraven och miljökriterierna i SundaHus. Man byggde provisoriska vattenledningar i egen regi och gav Scandinavia VA-Teknik relininguppdraget.

Trots att det var inomhus och trångt så gick projektet som planerat.

« Tillbaka

Nytt från oss

2016-11-04

Lyckad inledning för teknikdagar kring ledningsnät

Under oktober och november genomför Aarsleff, Scandinavia VA-Teknik, Svapipe och VA-utveckling ett antal teknikdagar i hela Sverige, från Piteå i norr till Växjö i söder.

2016-09-09

Vi söker en entreprenadsäljare till Stockholmsregionen

Scandinavia VA-Teknik förstärker sin marknadsnärvaro i Stockholmsregionen. Vill du bli en del av en expansiv division?

2016-06-07

Teknikdagar 2016

Smart informationslagring, förebyggande ledningsunderhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

2016-05-24

Vi söker en Anläggningstekniker-VA-tekniker

Scandinavia VA-Teknik förstärker sina produktionsteam i Sverige med ytterligare en tekniker. Som tekniker ingår du i ett team bestående av 5-8 kompetenta medarbetare. Teamet utför lednings-förnyelse på plats hos våra kunder. Projekten varierar i omfattning och tid, arbetet är förlagt till olika orter i Sverige

Vad andra säger om oss

”Det är viktigt att välja en teknik som hindrar farliga bakterier att växa till. Det gäller både nyanläggning och relining.”

Thomas Anderzon, Härryda Kommun