”Utan vatten ingen produktion”

2015-02-20

Vid fabriken i Fågelmara förädlar Orkla Foods varje år uppemot 30.000 ton tomatråvara till ketchup.

Säker tillgång till rent vatten är en förutsättning för både kvalitet och kvantitet i verksamheten. Det kommunala råvattnet renas i egna filter innan det används i produktionen. Varje dag kontrolleras och dokumenteras vattenkvaliteten.

En gammal gjutjärnsledning inne på fabriksområdet hade tidigare drabbats av läckor. I samband med asfaltering blev problemen värre. Just då skulle man bygga till, och insåg att schaktning skulle bli både tidsödande och kostsamt.

Karlskrona kommun rekommenderade relining med formpassade rör. Scandinavia VA-Teknik fick uppdraget och genomförde det professionellt.

Alla fabriksanläggningar har ett eget vattenledningsnät som måste underhållas och renoveras. Detta är naturligvis extra viktigt när vattnet spelar en viktig roll i produktionen, t ex för kylning, eller ingår i slutprodukten.

« Tillbaka

Nytt från oss

2016-11-04

Lyckad inledning för teknikdagar kring ledningsnät

Under oktober och november genomför Aarsleff, Scandinavia VA-Teknik, Svapipe och VA-utveckling ett antal teknikdagar i hela Sverige, från Piteå i norr till Växjö i söder.

2016-09-09

Vi söker en entreprenadsäljare till Stockholmsregionen

Scandinavia VA-Teknik förstärker sin marknadsnärvaro i Stockholmsregionen. Vill du bli en del av en expansiv division?

2016-06-07

Teknikdagar 2016

Smart informationslagring, förebyggande ledningsunderhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

2016-05-24

Vi söker en Anläggningstekniker-VA-tekniker

Scandinavia VA-Teknik förstärker sina produktionsteam i Sverige med ytterligare en tekniker. Som tekniker ingår du i ett team bestående av 5-8 kompetenta medarbetare. Teamet utför lednings-förnyelse på plats hos våra kunder. Projekten varierar i omfattning och tid, arbetet är förlagt till olika orter i Sverige

Vad andra säger om oss

”Tiden är viktig, framför allt när vattenledningar ska relinas. Scandinavia VA-Teknik förstår hur det fungerar och kan ofta komma med kort varsel.”

Jens Olsén, Lessebo kommun