Kranskommuner skriver ramavtal om ledningsrenovering

2014-09-26

Nio av Göteborgs kranskommuner har gått samman och skrivit ett två-årigt ramavtal med Scandinavia VA-Teknik om renovering av tryckledningar. Avtalet avser relining med formpassade rör, samt kringarbeten. Den beräknade avropssumman är 9 miljoner per år.

Avtalet gäller Mölndals stad, Härryda kommun, Lerums kommun, Partille kommun, Ale kommun, Öckerö kommun, Kungälvs kommun, Alingsås kommun och Marks kommun.

Formpassade rör viks ihop vid tillverkningen så att tvärsnittet blir mindre och röret lätt kan dras in i den ledning som ska förnyas. Därefter expanderas röret med ånga under tryck så att det fixeras mot den befintliga ledningen. Metoden kallas därför även "close-fit".

« Tillbaka

Nytt från oss

2016-11-04

Lyckad inledning för teknikdagar kring ledningsnät

Under oktober och november genomför Aarsleff, Scandinavia VA-Teknik, Svapipe och VA-utveckling ett antal teknikdagar i hela Sverige, från Piteå i norr till Växjö i söder.

2016-09-09

Vi söker en entreprenadsäljare till Stockholmsregionen

Scandinavia VA-Teknik förstärker sin marknadsnärvaro i Stockholmsregionen. Vill du bli en del av en expansiv division?

2016-06-07

Teknikdagar 2016

Smart informationslagring, förebyggande ledningsunderhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

2016-05-24

Vi söker en Anläggningstekniker-VA-tekniker

Scandinavia VA-Teknik förstärker sina produktionsteam i Sverige med ytterligare en tekniker. Som tekniker ingår du i ett team bestående av 5-8 kompetenta medarbetare. Teamet utför lednings-förnyelse på plats hos våra kunder. Projekten varierar i omfattning och tid, arbetet är förlagt till olika orter i Sverige

Vad andra säger om oss

”Tiden är viktig, framför allt när vattenledningar ska relinas. Scandinavia VA-Teknik förstår hur det fungerar och kan ofta komma med kort varsel.”

Jens Olsén, Lessebo kommun