Skövde kommun prioriterar schaktfritt

2014-03-03

I kommunen finns uppemot 90 mil vatten- och avloppsledningar. 670 meter av dessa bestod av 400 mm tryckavloppsledning av asbestcementrör. Flödet på sträckan var 4000 kubikmeter avloppsvatten per dygn.

– Asbest vill man ju inte ha i sitt ledningsnät. Och tanken på vad som skulle hända om ledningen skulle gå sönder är inte trevlig. Så därför fick vi ett speciellt anslag för att renovera ledningen, berättar Tomas Lindberg på Skövde kommun.

Mindre utsläpp

– Vi undersökte olika alternativ, men eftersom ledningen bland annat korsar två vägar så var det självklart att välja en schaktfri lösning. Att schaktfritt orsakar mycket mindre utsläpp i jämförelse med schaktning fick stort utrymme i den ansökan som lämnades in till politikerna.

– Vi valde Scandinavia VA-Teknik som entreprenör och åtog oss själva att schakta vid ledningens båda ändar och vid brytpunkterna. Vi hjälpte också till med några lyft – 120 meter plaströr på rulle väger en hel del.

Scandinavia VA-Teknik svarade för installation och svetsning av det nya U-Linerröret. De levererade också den 315 mm provisoriska ledning som användes under projektet.

– Allt flöt på perfekt och vi är mycket nöjda med deras arbete, avslutar Tomas Lindberg.

 

« Tillbaka

Nytt från oss

2016-11-04

Lyckad inledning för teknikdagar kring ledningsnät

Under oktober och november genomför Aarsleff, Scandinavia VA-Teknik, Svapipe och VA-utveckling ett antal teknikdagar i hela Sverige, från Piteå i norr till Växjö i söder.

2016-09-09

Vi söker en entreprenadsäljare till Stockholmsregionen

Scandinavia VA-Teknik förstärker sin marknadsnärvaro i Stockholmsregionen. Vill du bli en del av en expansiv division?

2016-06-07

Teknikdagar 2016

Smart informationslagring, förebyggande ledningsunderhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

2016-05-24

Vi söker en Anläggningstekniker-VA-tekniker

Scandinavia VA-Teknik förstärker sina produktionsteam i Sverige med ytterligare en tekniker. Som tekniker ingår du i ett team bestående av 5-8 kompetenta medarbetare. Teamet utför lednings-förnyelse på plats hos våra kunder. Projekten varierar i omfattning och tid, arbetet är förlagt till olika orter i Sverige

Vad andra säger om oss

”Det är viktigt att välja en teknik som hindrar farliga bakterier att växa till. Det gäller både nyanläggning och relining.”

Thomas Anderzon, Härryda Kommun