Relining för miljön i Gislaved

2014-01-13

Gislaveds kommun satsar aktivt på trivseln i centrum. Ett av projekten är att bygga om Torggatan så att den känns mer attraktiv och blir en naturlig förlängning av den befintliga gågatan. En soltrappa ska också byggas.

– När det här projektet dök upp var det bråttom, inleder Tomas Kvick, driftchef på Gislaveds kommun. Vi visste att ledningarna i gatan behövde renoveras, och det handlade om både dricksvatten, spill- och dagvatten. Först tänkte vi schakta, men förstod att det skulle ställa till stora problem för näringsidkare och närboende.

– Istället valde vi schaktfritt, och hade först tänkt använda strumpinfodring på två av ledningarna. Men vi insåg att när Scandinavia VA-Teknik ändå var på plats var det smart att låta dem installera formpassade U-Liner i samtliga ledningar.

– De föreslog också att vi skulle dela på jobbet – de skulle ta hand om allt som rörde reliningen, dvs installation, serviser och ändanslutning. Kommunen svarade för kringarbeten som schaktning mm. Det fungerade perfekt, och så här i efterhand ser jag att vi förmodligen sparade både tid och pengar, avslutar Tomas.

– Det var första gången för oss att samarbeta så nära med en entreprenör. Vi ser dock bara fördelar, och kommer med stor sannolikhet att försöka göra likadant i framtiden när förutsättningarna är rätt.

– Information till företag och folk i närheten är mycket viktigt i sådana här sammanhang, berättar Daniel van Laethem, projektledare för hela ombyggnaden. Därför bjöd vi in till en träff på ett av stadens konditiorier där jag presenterade projektet, hur resultatet skulle bli och vilka störningar som skulle uppstå.

– Vi fick bra respons – de allra flesta accepterar gärna lite störningar när det ger fördelar på sikt.

« Tillbaka

Nytt från oss

2016-11-04

Lyckad inledning för teknikdagar kring ledningsnät

Under oktober och november genomför Aarsleff, Scandinavia VA-Teknik, Svapipe och VA-utveckling ett antal teknikdagar i hela Sverige, från Piteå i norr till Växjö i söder.

2016-09-09

Vi söker en entreprenadsäljare till Stockholmsregionen

Scandinavia VA-Teknik förstärker sin marknadsnärvaro i Stockholmsregionen. Vill du bli en del av en expansiv division?

2016-06-07

Teknikdagar 2016

Smart informationslagring, förebyggande ledningsunderhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

2016-05-24

Vi söker en Anläggningstekniker-VA-tekniker

Scandinavia VA-Teknik förstärker sina produktionsteam i Sverige med ytterligare en tekniker. Som tekniker ingår du i ett team bestående av 5-8 kompetenta medarbetare. Teamet utför lednings-förnyelse på plats hos våra kunder. Projekten varierar i omfattning och tid, arbetet är förlagt till olika orter i Sverige

Vad andra säger om oss

”Under flera år har vi anlitat Scandinavia VA-Teknik för renovering och infodring av vattenledningar. De har kunnig och engagerad personal som gör att samarbetet fungerar bra både med oss som beställare och med den allmänhet som är berörd av arbetet. Vi får en bra slutprodukt som också är utförligt dokumenterad."

Gunnar Possebo, Stockholm Vatten