Frågor & svar

Schaktfri teknik

Är en schaktfri lösning verkligen bättre än grävning?

Miljöpåverkan blir mindre genom att utsläppen från grävmaskinerna och lastbilarna reduceras och trafiken inte påverkas. Att renovera en ledning med schaktfri teknik går betydligt snabbare och blir nästan alltid billigare.

Vad är skillnaden på U-Liner och Primus Line?

Primus Line är en flexibel liner som behåller sin flexibilitet hela tiden medan U-Liner är ett styvt PE-rör. Primus Line fungerar bättre än U-Liner om den befintliga ledningen innehåller många krökar och om det krävs att riktigt långa installationer måste kunna göras - Primus Line kan levereras i längder upp till 2000 m.

Varför ska man satsa på hygienisk relining - med klorering försvinner väl alla bakterier?

Det finns en rad hälsovådliga bakterier och mikroorganismer som inte påverkas alls av klorering. Därför är det smart att göra allt som är tekniskt möjligt för att den renoverade ledningen ska vara helt fri från bakterier.

Varför är dokumentation av en ledning viktig?

Ingen vet vad som händer i framtiden. Därför är det oerhört viktigt att ha noggrann och uppdaterad information om vad som finns under marken. Och var.

U-Liner

Varför ska man välja ett livsmedelsgodkänt material?

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det dumt att chansa och använda ett material som inte är certifierat. Det är viktigt att hela renoveringsprocessen ska vara certifierad - inte bara materialet.

Hur hanterar ni servisanslutningarna?

När en vattenledning renoveras med U-Liner grävs anslutningarna fram och nya servisanslutningar elektrosvetsas direkt på U-Linern. Vi använder enbart standardiserade rörkomponenter som går att köpa överallt.

Kan man använda U-Liner även för avloppsledningar?

Självklart. Då är det dessutom betydligt enklare att ansluta servisledningarna eftersom dessa kan monteras utan grävning med hjälp av robot. Det går dessutom att hoppa över merparten av de arbetsmoment som krävs vid hygienisk relining.

Primus Line

Går det att montera serviser på Primus Line?

Vi rekommenderar att Primus Line i första hand används för överföringsledningar utan serviser. Självklart går det att montera serviser på ledningar som renoverats med Primus Line, men det är mer komplicerat och kostsamt.

Vad är det som gör Primus Line unik?

Primus Line är en flexibel högtrycksliner som är tillverkad som en självbärande...

Vad inkluderas i systemet Primus Line?

Primus Line systemet inkluderar i princip den flexibla högtryckslinern och den unika kopplingen där varje koppling kan anpassas individuellt till att anslutas mot det befintliga ledningsnätet.

Vad andra säger om oss

”Vi har ett mångårigt samarbete, vilket ju är ett bevis på vår uppskattning. Det är alltid snabba beslutsvägar, pålitliga leveranser och ett flexibelt arbetssätt. Vi är mycket nöjda."

Anders Lindh, Nacka Kommun